f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หน่วยงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงจันทบุรี
ลงวันที่ 28/07/2563

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 น.

หน่วยงานปรับซ่อม แขวงทางหลวงจันทบุรี ให้สัญญาณไฟอำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางหมายเลข 3 สุขุมวิท(แยกนายายอาม)โดยรถบริการ Mobile Service เนื่องในพิธีเปิดป้ายซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเข้าจังหวัดจันทบุรี


'