f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
อบรมโดรน
ลงวันที่ 08/02/2564

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ได้เปิดหลักสูตร นักบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการจราจรในภาพรวมของโครงข่ายทางหลวง ตรวจสอบสภาพปัญหาจราจรติดขัด ได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทาง รายงานปัญหาจราจร สนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล เหตุการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติ สนับสนุนการสำรวจ ภาพถ่ายทางอากาศเพื่อใช้ออกแบบทางหลวง และงานตามภารกิจกรมทางหลวง ณ สนามฝึกสอนโรงเรียนสอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


'