f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แต่งผ้าไทยใส่ผ้าซิ่น
ลงวันที่ 19/11/2564

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงจันทบุรี แต่งกายด้วยผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริม

และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองหรือผ้าฝ้าย ในทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์


'