f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวา
ลงวันที่ 03/12/2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานแขวงทางหลวงจันทบุรี


'