f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ผ้าไทย
ลงวันที่ 15/12/2564

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2564
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองหรือผ้าฝ้าย


'