f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ลงวันที่ 11/07/2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565

นางพรรณวิไล แก้วงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลา

เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


'