f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ลงวันที่ 26/07/2565

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายคมกฤต? ดี?จัง?วิภา?ต? ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง?จันทบุรี?

พร้อมด้วย? ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

ณ.สำนักงานแขวงทางหลวงจันทบุรี


'