f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม "ถนนสวยงาม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการ "รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี"
ลงวันที่ 24/08/2566

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์

...................................................................................

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ นางพรรณวิไล แก้วงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวจันทบุรี ได้จัดกิจกรรม "ถนนสวยงาม" เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการ "รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม จังหวัดจันทบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 500 ต้น ณ ริมทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่างกม.4+000 - กม.6+000 ตำบลเทพนิมิต, ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


'