f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน พื้นที่แขวงทางหลวงจันทบุรี
ลงวันที่ 08/09/2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

แขวงทางหลวงจันทบุรี นำโดย นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฎิบัติการ นางพรรณวิไล แก้วงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้ต้อนรับคณะจาก สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน พื้นที่แขวงทางหลวงจันทบุรี เพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ต่อไป ณ แขวงทางหลวงจันทบุรี


'