f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมงานพิธี เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ลงวันที่ 19/01/2567

วันที่ 18 มกราคม 2567

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ
และคณะ ได้เข้าร่วมงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะ เนื่องใน
"วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ณ โถงแสงจันทร์ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี


'