f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมประชุมแนวทาง การรายงานอุบัติเหตุบนระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง HAIMS
ลงวันที่ 19/01/2567

วันที่ 18 มกราคม 2567

นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ
หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด  และ  หน่วยงานสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการรายงานอุบัติเหตุบนระบบสารสนเทศอุบัติเหตุบนทางหลวง  HAIMS 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมทับทิมจันท์ แขวงทางหลวงจันทบุรี


'