f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
เข้าร่วมประชุมซักซ้อม แนวทางการของบประมาณจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมแผนงาน ปีงบประมาณ 2567
ลงวันที่ 19/01/2567

วันที่19 มกราคม 2567

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นางพนมพร ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายวิศวกรรม
และ นายสราวุฒิ วงศ์ประทุม นายช่างโยธาชำนาญงาน  ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อม แนวทางการของบประมาณจังหวัด
เพื่อเตรียมความพร้อมแผนงาน ปีงบประมาณ 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 
ณ ห้องประชุมชั้น 2  แขวงทางหลวงจันทบุรี


'