f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ลงวันที่ 04/06/2567
แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
————————————
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฎิบัติการ
และ ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2567 ณ อาคารปฎิบัติธรรม วัดโค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

'