f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ลงวันที่ 04/06/2567
แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
————————————
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี

'