f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิสิทธิ์ธารนารายณ
ลงวันที่ 04/07/2567

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี และนายภูชิสส์ พันธรัตน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ได้เข้าร่วมพิธี พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ธารนารายณ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
และร่วมขบวนเชิญขันสาคร และที่ตักน้ำไปยังสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ อุโบสถวัดพลับ
ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี เพื่อรอทำพิธี เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมเด็จพระเจ้าอยูหัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 3 แหล่ง ประกอบด้วย 1.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่
2.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ธารนารายณ์ ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี และ
3.แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดพลับ ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี


'