f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรี
ลงวันที่ 07/07/2567
แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
----------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ
และข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพลับ ตำบลบางกะจะ จังหวัดจันทบุรีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

'