f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2536 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่บริเวณ กม.341+068 ร่องกลางด้านซ้ายทาง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3875 ตราด ชนชำรุดเสียหาย 04/12/2561 423/-/62/5 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2537 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6885-16-1 06/12/2561 423/30/62/53 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2538 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6884-16-0 06/12/2561 423/30/62/52 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2539 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6883-16-0 06/12/2561 423/30/62/51 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2540 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4429-16-5 06/12/2561 423/30/62/50 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2541 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4428-16-4 06/12/2561 423/30/62/49 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2542 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 28/11/2561 423/40/62/52 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2543 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6850-05-9 06/12/2561 423/30/62/48 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2544 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 28/11/2561 423/60/62/53 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2545 ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด ๕๐ x ๑๐๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๒๕ อัน 28/11/2561 423/60/62/51 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2546 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่ กม.๓๒๕+๗๔๗ (ด้านซ้ายทาง) ขาเข้าเมือง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท ๔๒๒๗ จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย 29/11/2561 423/-/62/4 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2547 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร 04/01/2562 จบ.23/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2548 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว – โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.325+360 – กม.327+000 ปริมาณงาน 22,200 ตารางเมตร 09/01/2562 จบ.24/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2549 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 30/11/2561 423/40/62/57 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 30/11/2561 423/60/62/56 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 2,536 ถึง 2,550 จาก 2,599 รายการ