f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 63 รายการ 12/01/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 29/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี ผลการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนแถวข้าราชการตำรวจ 09/03/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประกาศผู้่ชนะการขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านพักเรือนแถวข้าราชการตำรวจชั้นประทวน อาคารเรือนแถว 2 ชั้นครึ่งตึกไม้ จำนวน 3 หลัง (30ห้อง) 15/02/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประกาศผูุชนะ ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ 17/02/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 8 รายการ 10/02/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ 27/01/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ 09/12/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ 18/11/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ 03/08/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 31/05/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ