f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์
ลงวันที่ 28/07/2563

 พิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ์ ในทางหลวงหมายเลข? 3? สุขุมวิท? ตอน? บ้านสิ้ว?- โพธิ์ทอง? ที่? กม.?323+850 นำโดย นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายคม?กฤต? ดีจังวิภาต? ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี? พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ?เข้าร่วมพิธีเปิด ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


'