f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 24/12/2564

หน่วยงานปรับซ่อม

ดำเนินการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย รองรับการเดินทาง
ในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565
- รถ Mobile Service หมายเลข 27-6032-18-7 ทะเบียน 2ฒฏ-4795 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน
- เจ้าหน้าที่ให้บริการยานพาหนะที่เกิดขัดข้อง/เสีย/ชิ้นส่วนประกอบชำรุดระหว่างการเดินทาง ในเขตความรับผิดชอบ
พื้นที่แขวงทางหลวงจันทบุรี


'