f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนผังเบี่ยงการจราจรการก่อสร้างระยะที่ 1 ทางหวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ (แยกตากสิน)
ลงวันที่ 21/06/2565

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์

แผนผังเบี่ยงการจราจรการก่อสร้างระยะที่ 1 ทางหวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ (แยกตากสิน) ระหว่าง กม. 2+535 - กม. 3+240

เริ่มงาน 30 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2565

โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ขออภัยในความไม่สะดวก


'