f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี เข้าตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย ของเครื่องจักรภายในหน่วยงาน
ลงวันที่ 21/08/2566

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์

................................................................

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบหมายให้ นายจาตุรงค์ สมเกียรติ หัวหน้างานปรับซ่อม ได้นำยานพาหนะในสังกัดแขวงฯ เข้าตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสีย ของเครื่องจักรภายในหน่วยงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจสอบสภาพรถ ณ แขวงทางหลวงจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


'