f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS)
ลงวันที่ 23/08/2566

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์

.........................................................

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฎิบัติการ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมการนำเสนอข้อมูลและสาธิตระบบสารสนเทศบริหารบำรุงรักษาสะพาน (BMMS) โดยผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมทับทิมจันท์ แขวงทางหลวงจันทบุรี


'