f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ลงวันที่ 25/08/2566

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์

.................................................................

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี และคณะ ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตาคง จังหวัดจันทบุรี


'