f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช ประจำจังหวัดจันทบุรี ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การดำเนินโครงการงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อำเภอท่าใหม่) จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง
ลงวันที่ 15/09/2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช ประจำจังหวัดจันทบุรี ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การดำเนินโครงการงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3152 (แยกเข้า อำเภอท่าใหม่) จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง ณ แขวงทางหลวงจันทบุรี และพื้นที่โครงการก่อสร้าง


'