f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงจันทบุรี
ลงวันที่ 01/02/2567

ด้วย นายอรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช และคณะตรวจเยี่ยม ได้เดินทางตรวจเยี่ยม
สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 14
และแขวงทางหลวงในสังกัดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 นั้น
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี เป็นตัวแทน
มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงจันทบุรี
ณ ห้องประชุมทับทิมจันท์ แขวงทางหลวงจันทบุรี


'