f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล
ลงวันที่ 01/02/2567

กรมทางหลวง ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566
ณ สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งมีนักกีฬาตัวแทนหน่วยงาน จากส่วนกลาง, สำนักงานทางหลวงที่ 1 – 18,
ศูนย์สร้างทาง, ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และกองบังคับการ ตำรวจทางหลวง โดยแขวงทางหลวงจันทบุรี
เป็นตัวแทนของสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) เข้าร่วมแข่งขัน ชิงชัยในกีฬาดาร์ท ขอแสดงความชื่นชมและยินดี
กับผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล ในครั้งนี้ โดย นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
ได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลดังนี้
กีฬาดาร์ทประเภทหญิงเดียว เหรียญทอง น.ส.ผกายวรรณ วะสิกะพันธ์
กีฬาดาร์ท ประเภททีมชาย เหรียญทอง 1.นายวิชัย เรืองทอง 2.นายฉัตรชัย วิมลรัตน์ 3.นายอนุพงศ์ คำลือ 4.นายธงไทย เมินดี
กีฬาดาร์ท ประเภททีมหญิง เหรียญเงิน 1.น.ส.พรทิพย์ จันทร์เที่ยง 2.น.ส.ผกายวรรณ วะสิกะพันธ์ 3.น.ส.ขวัญตา เรืองทอง 4.น.ส.จารุวรรณ พินศิริ


'