f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการตีเส้นจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
ลงวันที่ 13/02/2567
แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
งานอำนวยความปลอดภัย ร่วมกับ
หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ
แขวงทางหลวงจันทบุรี
ดำเนินการตีเส้นจราจร
ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง
ระหว่างกม.17+075 - 17+825 (วัดกระทิง-ธกส.เขาคิชฌกูฏ)

'