f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
หมวดทางหลวงบางกะจะ ดำเนินการ บริหารเบี่ยงช่องทางจราจร ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นล้ำผิวทางและแนวสายไฟฟ้า
ลงวันที่ 22/02/2567

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
------------------------------------


วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
หมวดทางหลวงบางกะจะ , หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฎ, งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงจันทบุรี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสนับสนุน
ดำเนินการ บริหารเบี่ยงช่องทางจราจร ตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นล้ำผิวทางและแนวสายไฟฟ้า
ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต (ถนนญาณวิโรจน์)
ที่ กม. 6+475 ด้านซ้ายทางและขวาทาง
(บริเวณแยกวัดทรายงาม - แยกท่าม่วง)


'