f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
มอบแผ่นพับใบปลิว เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ ให้กับรถที่จอดบนทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุการชนท้าย
ลงวันที่ 22/02/2567

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์
------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบหมายให้นางพนมพร ศรีชุมพล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)
เป็นตัวแทนมอบแผ่นพับใบปลิว เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ ให้กับรถที่จอดบนทางหลวง เพื่อลดอุบัติเหตุการชนท้าย
ในการประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดจันทบุรี ของคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรี
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมวิรัตน์โยสินทร์ อาคาร 3 ชั้น 2 ภ.จว.จันทบุรี โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
รับมอบและมอบให้กับ พ.ต.อ.มานพ ภุชชงค์ รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนต่อไป


'