f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ดำเนินการ บริหารการจราจรงานสีตีเส้น (แปลงทดสอบวัสดุสินค้างานทาง) ในทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี-ท่าใหม่
ลงวันที่ 28/02/2567

แขวงทางหลวงจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์ 
------------------------------------
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

หมวดทางหลวงบางกะจะ แขวงทางหลวงจันทบุรี
ดำเนินการ บริหารการจราจรงานสีตีเส้น (แปลงทดสอบวัสดุสินค้างานทาง)
ในทางหลวงหมายเลข 3153
ตอน จันทบุรี-ท่าใหม่
ที่ กม.0+000 (แยกไฟแดงพระยาตรัง)


'