f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 25 ถุง 29/01/2567 423/60/67/97 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้อแผ่นบังคับโซ่ ยาว 12 นิ้ว 22/01/2567 423/30/67/85 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/12/2566 423/60/67/72 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 20 ถุง 22/12/2566 423/60/67/67 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. สีเหลือง แบตเตอรี่ 12 โวลท์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า 170 หลอด จำนวน 1 อัน 22/12/2566 423/45/67/65 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 30/05/2565 จบ.24/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.29+900 - กม.33+720 RT. 19/07/2565 จบ.5/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.312+540 - กม.314+300 RT.ปริมาณงาน 1.760 กิโลเมตร 19/07/2565 จบ.7/2565 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/03/2565 จบ.8/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2565 จบ.9/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.0+890 - กม.4+520 RT. ปริมาณงาน 40,100 ตารางเมตร 24/05/2565 จบ.17/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.288+250 - กม.288+305 LT., กม.288+305 - กม.289+540 ปริมาณงาน 28,545 ตารางเมตร 24/05/2565 จบ.18/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.306+475 - กม.307+200, กม.307+200 - กม.309+400 RT. ปริมาณงาน 40,460 ตารางเมตร 24/05/2565 จบ.20/2565 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.309+400 - กม.312+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.600 กม.) 24/05/2565 จบ.6/2565 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 23/09/2564 423/60/64/298 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ