f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.10+565 - กม.11+653 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/08/2565 จบ.44/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 (ฉบับที่ 5) แขวงทางหลวงจันทบุรี
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01/04/2564 423/40/64/140 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/08/2563 423/60/63/288 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
19 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 20/12/2562 จบ.29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 16 ถึง 19 จาก 19 รายการ