f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 23/07/2562 22/07/2562 จบ./e/32/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ 14/05/2562 08/05/2562 จบ./พ.4/2/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีขาว 30 นิ้ว มอก.606-2529 28/03/2562 22/03/2562 423/30/62/141 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ๙๑ จำนวน ๑,๔๓๖ ลิตร 28/02/2562 25/02/2562 423/35/62/10 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้อหินคลุก จำนวน ๕๐ ลบ.ม. 24/12/2561 02/11/2561 423/60/62/22 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 14/12/2561 09/11/2561 423/60/62/25 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน – บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.298+645 – กม.298+646 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,680 ตร.ม.) 10/01/2562 10/01/2562 จบ./e/25/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ