f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 14/02/2562 08/02/2562 สทล.14ขท.จันทบุรี.1/พ.2/474 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ