f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) 08/05/2563 - ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 09/01/2563 - แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562 21/10/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 04/09/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 10 x10 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสง (Very High intensity Grade) ในทางหลวงหมายเลข 316 ,3153 และ 3493 ปริมาณงาน 2,701 อัน 03/07/2562 423/-/62/247 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.346+525 - กม.346+650 ปริมาณงาน 1,270 ตารางเมตร 05/04/2562 423/-/62/206 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2562 ถึงเดือน มี.ค. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน ธ.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 รายการ