f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอน เทพนิมิต - ตามูน ที่ กม.๔๐+๔๐๕ (ด้านซ้ายทาง) ที่ กม. ๔๐+๖๖๕ (ด้านขวาทาง) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ที่ กม.๒๘+๐๒๔ (ด้านซ้ายทาง) จำนวน ๓ ชุด และทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง – หน้าค่าย ตชด. ที่ กม.๒+๕๑๐ (ด้านซ้ายทาง) และ ที่ กม.๓+๓๒๐ (ด้านขวาทาง) จำนวน ๒ ชุด ปริมาณงานรวม ๕ ชุด 08/07/2563 423/-/63/258 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ระหว่าง กม.83+130 - กม.85+980 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,763.50 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 423/-/63/223 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ./e/30/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ./e/32/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง – บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ./e/31/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 จบ./e/29/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกิม ระหว่าง กม.11+160 - กม.15+000 ปริมาณงาน 30,720 ตารางเมตร 27/04/2563 จบ./e/33/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) 17/04/2563 จบ.31/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารสำนักงานหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 423/-/63/166 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.291+439 - กม.291+630 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 14 ต้น) 15/04/2563 423/-/63/165 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 จบ./e/26/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และตรวจเช็ค เครื่องหมายเลข 4120-001-08196-59 09/04/2563 423/-/63/158 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 จบ./e/25/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 07/04/2563 จบ./e/24/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3193 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทับไทร - เทพนิมิตร ที่ กม.0+190 (ซ้ายทาง) และที่ กม.19+335 (ขวาทาง) จำนวน 2 หลัง 23/03/2563 423/423/-/63/154 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 79 รายการ