f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (profile marking) บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.10+000 - กม.14+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 260 ตารางเมตร 11/07/2565 คค 06085/พ.2/86/2565 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สีเหลือง ชนิดหน้าเดียว บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.4+404 - กม.10+600 จำนวน 1,146 อัน 21/03/2565 423/-/65/148 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 571,550 ตารางเมตร 22/03/2565 423/-/65/142 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน เทพนิมิต - ตามูน ที่ กม.42+300 LT และ กม.42+800 LT ปริมาณงาน 2 หลัง 18/02/2565 423/-/65/138 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียว บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.1+368 - กม.9+877 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานสีเหลือง 720 อัน ปริมาณงานสีขาว 820 อัน ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 1,540 อัน 07/03/2565 423/-/65/135 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 993,554 ตารางเมตร 11/03/2565 423/-/65/124 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.0+160 - กม.4+775 ปริมาณงาน 1,081 ต้น 18/01/2565 423/-/65/85 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 56 ต้น ระหว่าง กม.2+012 - กม.2+992 28/04/2565 จบ.31/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 122 ต้น 27/04/2565 จบ.30/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.38+300 - กม.38+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 จบ.26/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 24/01/2565 จบ.24/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง – หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2565 จบ.28/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2565 จบ.29/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 26/11/2564 จบ.3/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างเหมาทำงานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน โพธิ์ทอง-บ้านพลิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 26/11/2564 จบ.2/2565 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 184 รายการ