f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงาน - เขาแหลม ระหว่าง กม.83+348 - กม.87+810 (เป็นช่วงๆ) 07/08/2563 423/-/63/294 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รายการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร 10/09/2563 จบ./e/35/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 28/08/2563 จบ./e/34/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 3x6 ม. จำนวน 1 แผ่น 11/08/2563 423/-/63/292 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ปริมาณงาน 5 ชุด 07/08/2563 423/-/63/287 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 17/07/2563 423/40/63/268 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอน เทพนิมิต - ตามูน ที่ กม.๔๐+๔๐๕ (ด้านซ้ายทาง) ที่ กม. ๔๐+๖๖๕ (ด้านขวาทาง) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ที่ กม.๒๘+๐๒๔ (ด้านซ้ายทาง) จำนวน ๓ ชุด และทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง – หน้าค่าย ตชด. ที่ กม.๒+๕๑๐ (ด้านซ้ายทาง) และ ที่ กม.๓+๓๒๐ (ด้านขวาทาง) จำนวน ๒ ชุด ปริมาณงานรวม ๕ ชุด 08/07/2563 423/-/63/258 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ระหว่าง กม.83+130 - กม.85+980 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,763.50 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2563 423/-/63/223 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ.33/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ.30/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง – บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ.34/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 จบ.29/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกิม ระหว่าง กม.11+160 - กม.15+000 ปริมาณงาน 30,720 ตารางเมตร 27/04/2563 จบ.32/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) 17/04/2563 จบ.31/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบของแขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารสำนักงานหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/04/2563 423/-/63/166 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 85 รายการ