f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.312+000 - กม.312+540 ปริมาณงาน 0.540 กิโลเมตร 09/09/2562 09/09/2562 จบ.1/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 25/07/2562 25/07/2562 จบ.31/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 3153 ,3193 และ 3210 ปริมาณงาน 3 หลัง 08/07/2562 26/06/2562 423/-/62/241 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ขนาด 10 x10 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสง (Very High intensity Grade) ในทางหลวงหมายเลข 316 ,3153 และ 3493 ปริมาณงาน 2,701 อัน 08/07/2562 26/06/2562 423/-/62/247 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3448 ตอนทุ่งขนาน - ตาเรือง 05/07/2562 05/07/2562 จบ.30/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม.22+310 - กม.27+300 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/07/2562 26/06/2562 423/-/62/233 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมลาดคอสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.311+514.50 (สะพานคลองบ้านสิ้ว) ปริมาณงาน 385.00 ตารางเมตร 02/07/2562 21/06/2562 423/-/62/226 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 28/06/2562 17/06/2562 จบ./e/32/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 28/06/2562 28/06/2562 จบ.29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 316 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาไร่ยา-จันทบุรี ที่ กม.5+198 25/06/2562 20/06/2562 423/-/62/225 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.346+525 - กม.346+650 ปริมาณงาน 1,270 ตารางเมตร 06/06/2562 05/06/2562 423/-/62/206 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 08/05/2562 08/05/2562 จบ.28/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มม. สีเหลือง แบตเตอรี่ 12 โวลท์ หลอด LED ไม่น้อยกว่า 170 หลอด 26/04/2562 11/04/2562 423/45/62/165 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/04/2562 10/04/2562 423/60/62/163 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 3348 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.2+316 (โรงเรียนวัดเขาน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/04/2562 23/04/2562 423/-/62/166 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ