f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณร่องกลางถนน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.324+620 - กม.333+000 ปริมาณงาน 966 ต้น 28/10/2564 คค 06085/พ.2/117/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.0+019 - กม.1+331 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 423/-/64/66 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ระหว่าง กม.88+075 - กม.88+292 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,434.00 ตารางเมตร 14/01/2564 423/-/64/92 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง แบบ 2 หน้า สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.18+175 - กม.26+550 จำนวน 428 อัน และบนทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ ระหว่าง กม.6+000 - กม.16+175 จำนวน 829 อัน ปริมาณงานรวมท 03/03/2564 423/-/64/121 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.327+000 - กม.348+500 (เป็นช่วงๆ) และบนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.20+837 (สะพานคลองกระทิง) และ กม.34+945 (สะพานคลองพูล) รวมปริม 25/05/2564 423/-/64/184 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรม เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 17/09/2564 สทล.14 ขท.จันทบุรี.2/วผ/114 ลงวันที่ 15 ก.ย 64 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/08/2564 423/60/64/244 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.317+320 - กม.318+282 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2564 จบ.53/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อ Natural Rubber Guide Post : RGP (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม) ปริมาณงาน 1,203 ต้น 02/07/2564 จบ.50/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง แบบ 2 หน้า สีเหลือง บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.23+714 - กม.34+310 จำนวน 659 อัน และที่ กม.41+693 - กม.59+441 จำนวน 1,121 อัน ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 1,780 อัน 28/06/2564 423/-/64/212 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.9+610 - กม.11+420 ปริมาณงาน 19,910 ตารางเมตร 09/06/2564 จบ.52/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.34+350 - กม.37+450 ปริมาณงาน 27,900 ตารางเมตร 08/06/2564 จบ.51/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 84 ต้น ระหว่าง กม.15+425 - กม.27+945 22/03/2564 จบ.49/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.24+035 - กม.26+775 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 144 เมตร 30/03/2564 423/-/64/153 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.302+850 - กม.304+250 ปริมาณงาน 16,300 ตารางเมตร 18/11/2563 จบ.31/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 145 รายการ