f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๖+๑๒๑ - กม.๓๖+๑๒๒ ปริมาณงาน 18/04/2567 -ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๔๓+๘๕๐ - กม.๔๓+๘๕๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๕ ตร.ม.) 11/04/2567 - ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ . หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 2 11/04/2567 -ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ตอน 1 ระหว่าง กม.11+208 - กม.12+094, กม.13+791 - กม.16+277 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 196 ต้น) 10/04/2567 จบ./e/22/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมาย 3 ตอน นายายอาม – บ้านสิ้ว 11/04/2567 -ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๗+๐๔๐ - กม.๓๘+๓๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๔๑๐ ตร.ม.) 09/04/2567 จบ./e/19/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน งานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน บนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.๓๑๒+๐๐๐ - กม.๓๒๗+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/04/2567 จบ./e/20/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตอน 2 ระหว่าง กม.0+250 - กม.1+000 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,350 ตร.ม.) 09/04/2567 จบ./e/18/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - ห้วยสะท้อน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+735 - กม.29+445 ปริมาณงาน 1 แห่ง (13,815 ตร.ม.) 09/04/2567 จบ./e/21/2567 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวง หมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด., หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 3 05/04/2567 จบ./e/17/2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวง หมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด., หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 3 05/04/2567 - ลงวันที่ 5 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอน ทับไทร - เทพนิมิต ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖+๖๓๕ - กม.๗+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๓,๙๖๕ ตร.ม.) 05/04/2567 จบ./e/16/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๔+๒๐๐ - กม.๒๔+๙๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๒๐๐ ตร.ม.) 05/04/2567 จบ./e/15/2567 ลงวันที่ 17 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.288+168 - กม.288+169 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,210 เมตร) 04/04/2567 - ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.318+404 - กม.318+405 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 4,220 เมตร) 04/04/2567 - ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 279 รายการ