f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 56 ต้น ระหว่าง กม.2+012 - กม.2+992 28/04/2565 จบ.31/2565 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 122 ต้น 27/04/2565 จบ.30/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.38+300 - กม.38+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 จบ.26/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง – หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2565 จบ.28/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/02/2565 จบ.29/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจันสระตรานคร 20/01/2565 จบ.27/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.38+300 - กม.38+301 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 จบ.26/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 คค 06085/พ.2/133/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 จบ./e/4/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/12/2564 จบ./e/3/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.292+405 - กม.292+406 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2564 จบ.23/2565 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.318+580 - กม.320+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.220 กม.) 16/12/2564 จบ.25/2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.317+320 - กม.318+282 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/07/2564 จบ.53/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.9+610 - กม.11+420 ปริมาณงาน 19,910 ตารางเมตร 15/06/2564 จบ.52/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.34+350 - กม.37+450 ปริมาณงาน 27,900 ตารางเมตร 15/06/2564 จบ.51/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 98 รายการ