f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 25/07/2562 25/07/2562 จบ.31/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3448 ตอนทุ่งขนาน - ตาเรือง 05/07/2562 05/07/2562 จบ.30/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานโครงการพัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พัฒนาทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี 28/06/2562 28/06/2562 จบ./e/32/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน 28/06/2562 28/06/2562 จบ.29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.279+240 - กม.291+870 ปริมาณงาน 3 แห่ง 08/05/2562 08/05/2562 จบ.28/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงจันทบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,154 ต้น 13/02/2562 13/02/2562 จบ.26/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน – บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.298+645 – กม.298+646 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,680 ตร.ม.) 01/02/2562 01/02/2562 จบ./e/29/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.1+350 - กม.1+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง (400 เมตร) 07/01/2562 07/01/2562 จบ./e/28/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร 04/12/2561 04/12/2561 จบ.23/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว – โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.325+360 – กม.327+000 ปริมาณงาน 22,200 ตารางเมตร 04/12/2561 04/12/2561 จบ.24/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน – บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.298+645 – กม.298+646 ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,680 ตร.ม.) 04/12/2561 04/12/2561 จบ./e/25/2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ