f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอน เทพนิมิต - ตามูน ที่ กม.๔๐+๔๐๕ (ด้านซ้ายทาง) ที่ กม. ๔๐+๖๖๕ (ด้านขวาทาง) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ที่ กม.๒๘+๐๒๔ (ด้านซ้ายทาง) จำนวน ๓ ชุด และทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง – หน้าค่าย ตชด. ที่ กม.๒+๕๑๐ (ด้านซ้ายทาง) และ ที่ กม.๓+๓๒๐ (ด้านขวาทาง) จำนวน ๒ ชุด ปริมาณงานรวม ๕ ชุด 08/07/2563 423/-/63/258 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้อเป้าสะท้อนแสงชนิด DIAMOND GRADE ติดเกาะกลางสีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. (กลม) 1 ด้าน 30/06/2563 423/60/63/28 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซิ้อต้นปาล์มหางกระรอก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว 30/06/2563 423/70/63/29 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 423/30/63/131 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 423/30/63/132 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 423/30/63/135 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 423/30/63/136 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ซื้ออะไหล่รถ หมายเลข 46-6464-05-0 29/06/2563 423/30/63/137 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ที่บริเวณ กม.8+700 ด้านขวาทาง 30/06/2563 423/-/63/27 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 23/06/2563 423/45/63/239 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.321+782 (แยกคลองทราย) - เปลี่ยนบอร์ด CPU GRIDSMART 19/06/2563 423/-/63/232 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างผลิดป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 แผ่น 23/06/2563 423/-/63/240 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 423/60/63/238 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2563 423/60/63/235 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/06/2563 423/60/63/211 ลงวันที่ 04 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,067 รายการ