f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่เบรคและใบปัดน้ำฝน จำนวน ๑๔ รายการ ๑ งาน 10/07/2567 423/30/67/30 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๕ รายการ ๑ งาน 10/07/2567 423/30/67/30 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/07/2567 423/60/67/248 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/07/2567 423/60/67/247 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 882,332.50 ตารางเมตร 05/07/2567 423/-/67/245 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.7+310.50 - กม.7+400.50 ระยะทาง 90.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาณงาน 1,080 ตารางเมตร 04/07/2567 พ.39/2567 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างซ่อมประตูและหน้าต่างสำนักงาน ชั้น 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 03/07/2567 423/-/67/244 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/07/2567 423/60/67/243 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 03/07/2567 423/60/67/242 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/07/2567 423/60/67/240 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 02/07/2567 423/70/67/238 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.7+310.50 - กม.7+400.50 ระยะทาง 90.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาณงาน 1,080 ตารางเมตร 04/07/2567 พ.39/2567 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 28/06/2567 423/30/67/29 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/06/2567 423/60/67/236 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อโคมไฟถนน LEDs พลังงานแสงอาทิตย์ 100 W จำนวน 16 ชุด 28/06/2567 423/45/67/235 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,704 รายการ