f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/09/2566 423/60/66/281 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 423/45/66/279 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาเช่ารถเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.332+000 - กม.335+000 เป็นช่วงๆ ดังนี้.- รถปูยาง Pavers จำนวน 1 คัน -รถบดล้อเหล็ก จำนวน 1 คัน -รถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน จำนวน 1 งาน 15/09/2566 423/-/66/278 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (HOT MIX) จำนวน 210 ตัน 15/09/2566 423/60/66/277 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาเช่ารถกัด Recycling ขนาดกว้าง 2.20 ม. ลึก 25 ซม. จำนวน 1 คัน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.332+000 - กม.335+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 5 วัน 12/09/2566 423/-/66/275 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 จบ./พ.4/4/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมปั๊มเชื้อเพลิงยานพาหนะหมายเลข ๓๑-๖๐๒๐-๘๘-๐ จำนวน ๑ งาน 14/09/2566 423/-/66/32 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและกรองระบบต่างๆ ยานพาหนะหมายเลข ๗๗-๖๒๐๔-๑๗-๘ จำนวน ๑ งาน 14/09/2566 423/-/66/29 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลข ๗๔-๖๒๐๙-๑๖-๓ จำนวน ๘ รายการ ๑ งาน 14/09/2566 423/-/66/30 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 จ้างซ่อมชุดควบคุม PTO ปั๊มไฮโดรลิคยานพาหนะหมายเลข ๗๔-๖๒๐๙-๑๖-๓ จำนวน ๑ งาน 14/09/2566 423/-/66/31 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 16/08/2566 423/40/66/233 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/09/2566 423/60/66/267 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (HOT MIX) จำนวน 150 ตัน 01/09/2566 423/60/66/259 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/08/2566 423/45/66/257 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 23/08/2566 423/45/66/244 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,426 รายการ