f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 06/12/2562 28/11/2562 423/60/63/36 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 06/12/2562 28/11/2562 423/45/63/35 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50 x 150 x 80 ซม. 06/12/2562 28/11/2562 423/60/63/37 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 06/12/2562 28/11/2562 423/70/63/38 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าหมายเลข 04-3405-19-4 06/12/2562 02/12/2562 423/30/63/34 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าหมายเลข 04-3406-19-5 06/12/2562 02/12/2562 423/30/63/35 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-3407-19-6 06/12/2562 02/12/2562 423/30/63/36 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9531-14-6 06/12/2562 02/12/2562 423/30/63/37 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50 X 150 X 80 ซม. จำนวน 17 อัน 04/12/2562 25/11/2562 423/60/63/30 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 04/12/2562 25/11/2562 423/60/63/31 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกร์และตรวจเช็ค เครื่องหมายเลข 7440-001-06646-54 จำนวน 1 เครื่อง 04/12/2562 28/11/2562 423/-/63/33 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 28/11/2562 423/60/63/34 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตร 03/12/2562 27/11/2562 423/35/63/2 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีขาว 30 นิ้ว มอก.606-2549 จำนวน 50 หลา 03/12/2562 25/11/2562 423/60/63/28 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 03/12/2562 25/11/2562 423/60/63/32 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 678 รายการ