f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สีเหลือง ชนิดหน้าเดียว บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.4+404 - กม.10+600 จำนวน 1,146 อัน 22/04/2565 423/-/65/148 ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 571,550 ตารางเมตร 30/03/2565 423/-/65/142 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน เทพนิมิต - ตามูน ที่ กม.42+300 LT และ กม.42+800 LT ปริมาณงาน 2 หลัง 23/03/2565 423/-/65/138 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียว บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.1+368 - กม.9+877 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานสีเหลือง 720 อัน ปริมาณงานสีขาว 820 อัน ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 1,540 อัน 23/03/2565 423/-/65/135 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 993,554 ตารางเมตร 15/03/2565 423/-/65/124 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.0+160 - กม.4+775 ปริมาณงาน 1,081 ต้น 26/01/2565 423/-/65/85 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/06/2565 423/40/65/204 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/06/2565 423/60/65/201 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 22/06/2565 423/85/65/202 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 20/06/2565 423/40/65/200 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 07/06/2565 423/60/65/192 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/06/2565 423/60/65/199 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6204-17-8 จำนวน 6 รายการ 1 งาน 15/06/2565 423/30/65/054 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 31-6019-88-6, 31-6020-88-0, 31-6030-88-1, 31-6144-91-0 จำนวน 6 รายการ 1 งาน 26/04/2565 423/30/65/040 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 10/06/2565 423/70/65/195 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,051 รายการ