f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2551 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮฮลล์ ๙๑ จำนวน ๑,๔๐๖ ลิตร 23/11/2561 423/35/62/4 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2552 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร 20/11/2561 423/35/62/3 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2553 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6882-16-9 28/11/2561 423/30/62/47 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2554 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4427-16-3 28/11/2561 423/30/62/46 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2555 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6880-16-7 28/11/2561 423/30/62/45 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2556 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6881-16-8 28/11/2561 423/30/62/44 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2557 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4426-16-2 28/11/2561 423/30/62/43 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2558 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6188-91-0 26/11/2561 423/30/62/35 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2559 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 23-6134-97-9 26/11/2561 423/30/62/36 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2560 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 31-5054-80-1 26/11/2561 423/30/62/37 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2561 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4424-16-0 26/11/2561 423/30/62/38 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2562 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4425-16-1 26/11/2561 423/30/62/39 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2563 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6877-16-1 26/11/2561 423/30/62/40 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2564 ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6878-16-2 26/11/2561 423/30/62/41 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 22/11/2561 423/60/62/45 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 2,551 ถึง 2,565 จาก 2,599 รายการ