f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 07/04/2564 423/05/64/1 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่งน้ำร้อน - จางวาง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 57 ต้น 05/03/2564 จบ.48/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 4 ระหว่าง กม.293+858 -กม.293+859 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,470 ตารางเมตร) 14/12/2563 จบ.9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 3 ระหว่าง 346+333 - กม.346+334 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 จบ.7/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.312+201 - กม.320+462 03/12/2563 จบ./e/24/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตอน 2 ระหว่าง กม.6+468 - กม.6+469 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 จบ./e/32/2564 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0102 ตอน หน้าค่าย ตชด.- พังงอน ระหว่าง กม.34+875 - กม.35+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 จบ./e/37/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.325+100 - กม.328+327 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 5,664 เมตร) 26/11/2563 จบ.18/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.322+153 - กม.322+154 ปริมาณงาน 1 แห่ง (585 ตารางเมตร) 03/12/2563 จบ.8/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.312+100 - กม.314+825 17/11/2563 จบ.15/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 6 ระหว่าง กม.324+340 - กม.325+154 27/11/2563 จบ.20/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บน ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม.23+300 - กม.23+962 24/11/2563 จบ.19/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.295+000 - กม.296+425 ปริมาณงาน 18,550 ตารางเมตร 30/11/2563 จบ.11/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ตอน 1 ระหว่าง กม.28+800 - กม.34+200 ปริมาณงาน 48,600 ตารางเมตร 27/11/2563 จบ.24/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.325+100 - กม.328+327 27/11/2563 จบ./e/22/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 101 รายการ