f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ./e/30/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ./e/32/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง – บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 30/04/2563 จบ./e/31/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/04/2563 จบ./e/29/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เนินสูง - เขาสุกิม ระหว่าง กม.11+160 - กม.15+000 ปริมาณงาน 30,720 ตารางเมตร 01/05/2563 จบ./e/33/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.278+073 - กม.278+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,485 ตารางเมตร) 23/04/2563 จบ.31/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 จบ./e/26/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. – พังงอน ที่ กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 จบ./e/25/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง 13/04/2563 จบ./e/24/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 จบ./e/23/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+256 ปริมาณงาน 3 แห่ง (จำนวน 66 ต้น) 13/04/2563 จบ.21/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชน รายการติดตั้งระบบควบคุมสัญญาณไฟแบบปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพจราจร ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 13/04/2563 จบ.22/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.3+056 - กม.4+689 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 73 ต้น) 08/04/2563 จบ.10/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันตราย บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+068 - กม.31+073 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,060 เมตร) 08/04/2563 จบ.17/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.286+510 - กม.286+511 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/04/2563 จบ.20/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 57 รายการ