f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.317+320 - กม.318+282 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/07/2564 จบ.53/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.9+610 - กม.11+420 ปริมาณงาน 19,910 ตารางเมตร 22/06/2564 จบ.52/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.34+350 - กม.37+450 ปริมาณงาน 27,900 ตารางเมตร 22/06/2564 จบ.51/2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 84 ต้น ระหว่าง กม.15+425 - กม.27+945 26/03/2564 จบ.49/2564 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.302+850 - กม.304+250 ปริมาณงาน 16,300 ตารางเมตร 26/11/2563 จบ.31/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตราฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน กะเฉด - นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.281+474 - กม.292+396 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 7,300 เมตร) 24/11/2563 จบ.22/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่งน้ำร้อน - จางวาง ระหว่าง กม.7+200 - กม.10+400 ปริมาณงาน 28,800 ตารางเมตร 27/11/2563 จบ.13/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ขายทอดตลาดวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 22 รายการ 07/04/2564 423/05/64/1 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาทำงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่งน้ำร้อน - จางวาง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 57 ต้น 05/03/2564 จบ.48/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 4 ระหว่าง กม.293+858 -กม.293+859 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,470 ตารางเมตร) 15/12/2563 จบ.9/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 3 ระหว่าง 346+333 - กม.346+334 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 จบ.7/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 1 ระหว่าง กม.312+201 - กม.320+462 03/12/2563 จบ.35/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตอน 2 ระหว่าง กม.6+468 - กม.6+469 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2563 จบ.34/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0102 ตอน หน้าค่าย ตชด.- พังงอน ระหว่าง กม.34+875 - กม.35+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2564 จบ.47/2564 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.325+100 - กม.328+327 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 5,664 เมตร) 26/11/2563 จบ.18/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 108 รายการ