f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่บริเวณ กม.10+205 ร่องกลางถนน กรณีรถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน กบ 8555 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย 28/02/2567 423/-/67/13 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 27/02/2567 423/45/67/124 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 จ้างซ่อมรถหมายเลข ๗๔-๖๑๒๘-๐๙-๗ จำนวน ๒ รายการ ๑ งาน 27/02/2567 423/-/67/9 ลงวันที่ 27 ก.พ. 67 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 จ้างซ่อมรถุหมายเลข ๕๘-๐๐๖๑-๙๔-๔ จำนวน ๒ รายการ ๑ งาน 27/02/2567 423/-/67/7 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้อยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16/12 (TIRE-TUBE) จำนวน 6 ชุด 22/02/2567 423/30/67/10 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นยางนา บนทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ที่ กม.6+497 - กม.6+600 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (บริเวณข้างร้านเพ็ชรไทย สตีล) จำนวน 1 งาน 22/02/2567 423/-/67/123 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/02/2567 423/60/67/122 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/02/2567 423/60/67/120 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ที่บริเวณ กม.6+200 ด้านขวาทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กง 2874 ตราด ชนชำรุดเสียหาย 21/02/2567 423/-/67/11 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/02/2567 423/60/67/117 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 16/02/2567 423/70/67/115 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้เบญจพรรณ บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่ กม.34+834 ด้านขวาทาง จำนวน 1 งาน 14/02/2567 423/-/67/114 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อแบตเตอรี่ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 1 งาน 12/02/2567 423/30/67/08 ลงวันที่ 12 กุภาพันธ์ 2567 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/02/2567 423/60/67/111 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/02/2567 423/60/67/110 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,019 รายการ