f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3385-19-5 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 43/30/64/45 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3373-19-1 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/36 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
3 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3374-19-2 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/37 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
4 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าหมายเลข 04-3375-19-3 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/38 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
5 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3376-19-4 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/39 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
6 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3377-19-5 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/40 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
7 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3381-19-1 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/41 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
8 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3382-19-2 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/42 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
9 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3383-19-3 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/43 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
10 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลข 04-3384-19-4 จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 423/30/64/44 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,500 ลิตร 25/12/2563 423/35/64/6 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 22/12/2563 423/70/64/57 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/12/2563 423/60/64/52 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/12/2563 423/60/64/53 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 18/12/2563 423/60/64/54 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 886 รายการ