f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1996 ซื้อป้ายพับตั้งพื้น ข้อความและสัญลักษณ์ ใช้แผ่นสะท้อนแสง DIAMOND FLUORESCENT DG ขนาดป้าย กว้าง 52 ซม. สูง 97 ซม. 05/04/2562 423/60/62/158 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
1997 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด DIAMOND GRADE ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 0.60 x 0.75 ม. รหัส 2-62-60,รหัส 2-63-60 03/04/2562 423/-/62/156 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
1998 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 02/04/2562 423/60/62/150 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
1999 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 29/03/2562 423/60/62/147 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2000 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/03/2562 423/60/62/143 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2001 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0102 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่ กม.23+089 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2562 423/-/62/160 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2002 จ้างทำตรายาง จำนวน 2 อัน 02/04/2562 423/-/62/151 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2003 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ สาย 3 ตอน ป่าเตียน-บ้านสิ้ว ที่กม.298+350(RT.) กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 7738 ระยอง ชนชำรุดเสียหาย 25/03/2562 423/-/62/14 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2004 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 02/04/2562 423/40/62/153 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2005 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 27/03/2562 423/45/62/146 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2006 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิด DIAIMOND GRADE ป้ายเตือนแนวทาง ขนาด 0.60 x 0.75 ม. รหัส 2-62-60,รหัส 2-63-60 27/03/2562 423/-/62/145 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2007 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 27/03/2562 423/60/62/143 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2008 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/03/2562 423/60/62/139 วันที่ 20 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2009 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ สาย 3 ตอน บ้านสิ้ว-โพธิ์ทอง ที่ กม.312+200 ด้านซ้ายทาง กรณีรถบรรทุก 10 ล้อ (รถพ่วง) หมายเลขทะเบียน 70 5247 ฉะเชิงเทรา พ่วงหมายเลขทะเบียน 70 5248 ฉะเชิงเทรา ชนชำรุดเสียหาย 20/03/2562 423/-/62/13 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2010 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ สาย 3 ตอน ป่าเตียน-บ้านสิ้ว ที่ กม.301+750 (CR.) กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน บต1905 ตราด ชนชำรุดเสียหาย 18/03/2562 423/-/62/12 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 1,996 ถึง 2,010 จาก 2,056 รายการ