f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2011 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 22/03/2562 423/60/62/140 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2012 ซื้อไม้กวาดก้านมะพร้าว (มีด้าม) จำนวน 24 อัน 18/03/2562 423/60/62/137 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2013 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 18/03/2562 423/40/62/138 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2014 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีขาว 30 นิ้ว มอก.606-2529 22/03/2562 423/60/62/141 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2015 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอนควบคุม 0102 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่ กม.28+956 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2562 423/-/62/142 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2016 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/03/2562 423/60/62/136 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2017 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 18/03/2562 423/60/62/135 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2018 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ สาย 317 ตอน ปากแซง-หน้าค่าย ตชด. ที่ กม.2+630(CR.) กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค147 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย 08/03/2562 423/-/62/10 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2019 จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ สาย 3 ตอน โพธิ์ทอง-บ้านพลิ้ว ที่บริเวณ กม.340+690 ร่องกลางด้านซ้ายทาง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ3299 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย 12/03/2562 423/-/62/11 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2020 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 423/60/62/134 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2021 ซื้อสีจราจรชนิดเย็น Traffic Paint สีขาว ขนาดจุ 5 แกลลอน มอก.415-2551 12/03/2562 423/60/62/133 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2022 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 06/03/2562 423/45/62/128 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2023 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/02/2562 423/60/62/119 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2024 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/03/2562 423/60/62/122 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
2025 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 18/02/2562 423/60/62/113 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 แขวงทางหลวงจันทบุรี
แสดง 2,011 ถึง 2,025 จาก 2,056 รายการ