f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/02/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3247 ตอน โป่งน้ำร้อน - จางวาง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 57 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/12/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.292+418 - กม.296+687 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 4 ระหว่าง กม.293+858 - กม.293+859 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 1,470 ตารางเมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำงานโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.325+100 - กม.328+327 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำงานโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+947, กม.3+650 - กม.4+380 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3152 ตอน ท่าจุ๊ย - ท่าใหม่ ระหว่าง กม.1+619 - กม.2+109 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ตอน 2 ระหว่าง กม.6+468 - กม.6+469 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.2+930 - กม.3+490 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน เทพนิมิต - ตามูน ระหว่าง กม.45+782 - กม.46+858 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 78 รายการ