f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.286+510 - กม.286+511 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 26/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+256 ปริมาณงาน 3 แห่ง (จำนวน 66 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 24/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.3+056 - กม.4+689 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 73 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 24/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+068 - กม.31+073 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 3,060 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 16/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.345+000 - กม.345+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 32 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 5 ระหว่าง กม.298+263 - กม.298+937 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 38 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 37 รายการ