f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.306+475 - กม.307+200, กม.307+200 - กม.309+400 RT. ปริมาณงาน 40,460 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 23/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.318+580 - กม.320+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.220 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 23/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด.- พังงอน ตอน 1 ระหว่าง กม.10+000 - กม.15+240 ปริมาณงาน 60,370 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ระหว่าง กม.309+400 - กม.312+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.600 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 23/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.0+890 - กม.4+520 RT. ปริมาณงาน 40,100 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปลี่ยนแปลงแผน
8 18/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม เสริมผิวทางแอสฟัลต์และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เปลี่ยนแปลงแผน
9 18/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/11/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของพื้นที่แนวชายแดน กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 95 รายการ