f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/04/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 56 ต้น ระหว่าง กม.2+012 - กม.2+992 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/04/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แบบกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 122 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 13/01/2565 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในปราจันสระตรานคร กิจกรรมย่อย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/12/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.3+379 - กม.3+650, กม.10+600 - กม.11+858 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/12/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.331+987 - กม.332+806 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 13 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/12/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.288+168 - กม.288+169 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/12/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำงานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน ปากแซง - หน้าค่าย ตชด. ระหว่าง กม.9+170 - กม.9+171 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน เทพนิมิต - ตามูน ระหว่าง กม.40+515 - กม.40+516 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/12/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3409 ตอน ชากไทย - ทุ่งจันดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.16+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/12/2564 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.28+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 110 รายการ