f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
141 30/09/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงจันทบุรี จ.จันทบุรี ยกเลิกแผน
142 15/09/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด รายการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
143 24/08/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมหลัก พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและการค้าชายแดน กิจกรรมย่อย ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
144 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพลับพลา แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่ กม.333+905 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
145 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงท่าใหม่ แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ที่ กม.304+671 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
146 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงทับไทร แขวงทางหลวงจันทบุรี ทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่กม.35+000 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
147 07/04/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงที่พักอาศัย แขวงทางหลวงจันทบุรี อาคารแฟลต 5 ชั้น 16 ครอบครัว 2 หลัง ทางหลวงหมายเลข 316 ตอน เขาไร่ยา - จันทบุรี กม.6+116 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
148 27/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.286+510 - กม.286+511 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
149 26/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3322 ตอน เขาสุกิม - ห้วยสะท้อน ระหว่าง กม.18+400 - กม.27+256 ปริมาณงาน 3 แห่ง (จำนวน 66 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
150 24/03/2563 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.3+056 - กม.4+689 ปริมาณงาน 2 แห่ง (จำนวน 73 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 141 ถึง 150 จาก 180 รายการ