f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่เบรคและใบปัดน้ำฝน จำนวน ๑๔ รายการ ๑ งาน 10/07/2567 5,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๕ รายการ ๑ งาน 10/07/2567 5,780.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/07/2567 51,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/07/2567 185,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 882,332.50 ตารางเมตร 05/07/2567 423,519.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567) 01/07/2567 75,646.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.7+310.50 - กม.7+400.50 ระยะทาง 90.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาณงาน 1,080 ตารางเมตร 04/07/2567 423,696.09 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมประตูและหน้าต่างสำนักงาน ชั้น 2 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 03/07/2567 11,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/07/2567 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อผงดูดซับน้ำมันและสารเคมี ขนาดจุ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 03/07/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 03/07/2567 10,448.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 02/07/2567 9,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ระหว่าง กม.7+310.50 - กม.7+400.50 ระยะทาง 90.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ปริมาณงาน 1,080 ตารางเมตร 04/07/2567 423,696.09 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ 28/06/2567 6,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 28/06/2567 311,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,819 รายการ