f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (MAST ARM) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๓ ตอน เทพนิมิต - ตามูน ที่ กม.๔๐+๔๐๕ (ด้านซ้ายทาง) ที่ กม. ๔๐+๖๖๕ (ด้านขวาทาง) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ที่ กม.๒๘+๐๒๔ (ด้านซ้ายทาง) จำนวน ๓ ชุด และทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ตอน ปากแซง – หน้าค่าย ตชด. ที่ กม.๒+๕๑๐ (ด้านซ้ายทาง) และ ที่ กม.๓+๓๒๐ (ด้านขวาทาง) จำนวน ๒ ชุด ปริมาณงานรวม ๕ ชุด 08/07/2563 388,285.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อเป้าสะท้อนแสงชนิด DIAMOND GRADE ติดเกาะกลางสีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. (กลม) 1 ด้าน 30/06/2563 270.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซิ้อต้นปาล์มหางกระรอก ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว 30/06/2563 2,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 3,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 1,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถ จำนวน 1 รายการ 29/06/2563 1,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถ หมายเลข 46-6464-05-0 29/06/2563 260.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ที่บริเวณ กม.8+700 ด้านขวาทาง 30/06/2563 13,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 23/06/2563 82,605.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.321+782 (แยกคลองทราย) - เปลี่ยนบอร์ด CPU GRIDSMART 19/06/2563 53,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างผลิดป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 แผ่น 23/06/2563 2,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 23/06/2563 198,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19/06/2563 2,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/06/2563 54,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,101 รายการ