f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/03/2567 15,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่บริเวณ กม.10+205 ร่องกลางถนน กรณีรถยนต์นั่ง หมายเลขทะเบียน กบ 8555 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย 28/02/2567 37,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 27/02/2567 249,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมรถหมายเลข ๗๔-๖๑๒๘-๐๙-๗ จำนวน ๒ รายการ ๑ งาน 27/02/2567 16,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมรถุหมายเลข ๕๘-๐๐๖๑-๙๔-๔ จำนวน ๒ รายการ ๑ งาน 27/02/2567 13,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16/12 (TIRE-TUBE) จำนวน 6 ชุด 22/02/2567 45,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นยางนา บนทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ที่ กม.6+497 - กม.6+600 ด้านซ้ายทางและขวาทาง (บริเวณข้างร้านเพ็ชรไทย สตีล) จำนวน 1 งาน 22/02/2567 34,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 21/02/2567 36,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/02/2567 238,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3348 ตอน หนองขอน - จันทนิมิต ที่บริเวณ กม.6+200 ด้านขวาทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กง 2874 ตราด ชนชำรุดเสียหาย 21/02/2567 45,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/02/2567 39,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 16/02/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้เบญจพรรณ บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ที่ กม.34+834 ด้านขวาทาง จำนวน 1 งาน 14/02/2567 102,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อแบตเตอรี่ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 1 งาน 12/02/2567 21,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/02/2567 14,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,657 รายการ