f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี ประกาศกรมทางหลวง เรื่องขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด งานเงินทุนฯ จำนวน 36 รายการ 11/12/2562 284,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 28/11/2562 35,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 28/11/2562 90,815.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50 x 150 x 80 ซม. 28/11/2562 95,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 28/11/2562 6,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าหมายเลข 04-3405-19-4 02/12/2562 512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าหมายเลข 04-3406-19-5 02/12/2562 512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-3407-19-6 02/12/2562 512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9531-14-6 02/12/2562 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50 X 150 X 80 ซม. จำนวน 17 อัน 25/11/2562 95,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ 25/11/2562 70,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกร์และตรวจเช็ค เครื่องหมายเลข 7440-001-06646-54 จำนวน 1 เครื่อง 28/11/2562 950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/11/2562 131,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9000 ลิตร 27/11/2562 230,060.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีขาว 30 นิ้ว มอก.606-2549 จำนวน 50 หลา 25/11/2562 83,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 699 รายการ