f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐๕ ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี กว้าง ๑๑.๐๐ เมตร (ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๒.๐๐ เ 21/09/2566 17,935,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 19/09/2566 63,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 18/09/2566 81,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาเช่ารถเพื่อดำเนินการซ่อมแซมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.332+000 - กม.335+000 เป็นช่วงๆ ดังนี้.- รถปูยาง Pavers จำนวน 1 คัน -รถบดล้อเหล็ก จำนวน 1 คัน -รถบดล้อยาง จำนวน 1 คัน จำนวน 1 งาน 15/09/2566 121,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (HOT MIX) จำนวน 210 ตัน 15/09/2566 498,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาเช่ารถกัด Recycling ขนาดกว้าง 2.20 ม. ลึก 25 ซม. จำนวน 1 คัน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.332+000 - กม.335+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 5 วัน 12/09/2566 292,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างตรวจเช็ค-ซ่อมปั๊มเชื้อเพลิงยานพาหนะหมายเลข ๓๑-๖๐๒๐-๘๘-๐ จำนวน ๑ งาน 14/09/2566 22,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและกรองระบบต่างๆ ยานพาหนะหมายเลข ๗๗-๖๒๐๔-๑๗-๘ จำนวน ๑ งาน 14/09/2566 42,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมยานพาหนะ หมายเลข ๗๔-๖๒๐๙-๑๖-๓ จำนวน ๘ รายการ ๑ งาน 14/09/2566 12,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างซ่อมชุดควบคุม PTO ปั๊มไฮโดรลิคยานพาหนะหมายเลข ๗๔-๖๒๐๙-๑๖-๓ จำนวน ๑ งาน 14/09/2566 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 16/08/2566 5,610.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/09/2566 291,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (HOT MIX) จำนวน 150 ตัน 01/09/2566 350,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 31/08/2566 259,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,525 รายการ