f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 2 รายการ 03/08/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (profile marking) บนทางหลวงหมายเลข 317 ตอน หน้าค่าย ตชด. - พังงอน ระหว่าง กม.10+000 - กม.14+000 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 260 ตารางเมตร 11/07/2565 164,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สีเหลือง ชนิดหน้าเดียว บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.4+404 - กม.10+600 จำนวน 1,146 อัน 22/04/2565 213,385.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 571,550 ตารางเมตร 30/03/2565 268,628.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บนทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน เทพนิมิต - ตามูน ที่ กม.42+300 LT และ กม.42+800 LT ปริมาณงาน 2 หลัง 23/03/2565 268,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงชนิดหน้าเดียว บนทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา - แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.1+368 - กม.9+877 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานสีเหลือง 720 อัน ปริมาณงานสีขาว 820 อัน ปริมาณงานรวมทั้งสิ้น 1,540 อัน 23/03/2565 393,008.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ร่องกลางถนนและเกาะกลางถนน พื้นที่หมวดทางหลวงต่างๆ ในความควบคุมของแขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 993,554 ตารางเมตร 15/03/2565 466,970.38 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการตัดแต่งต้นไม้บริเวณร่องกลางถนน บนทางหลวงหมายเลข 3493 ตอน คลองทราย - จันทบุรี ระหว่าง กม.0+160 - กม.4+775 ปริมาณงาน 1,081 ต้น 26/01/2565 495,883.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 22/06/2565 25,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/06/2565 21,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 22/06/2565 10,215.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 20/06/2565 6,773.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 07/06/2565 34,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/06/2565 15,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6204-17-8 จำนวน 6 รายการ 1 งาน 15/06/2565 13,246.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,116 รายการ