f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 22/09/2563 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 21/09/2563 2,304.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างรื้อเสาทาวเวอร์วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 14/09/2563 29,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17/09/2563 1,844.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 2.00 x 6.00 เมตร จำนวน 1 แผ่น 17/09/2563 2,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/09/2563 19,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 16/09/2563 2,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 09/09/2563 189,518.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างติดตั้งประตูม้วนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 3.05 ม. สูง 2.97 ม. จำนวน 1 งาน 09/09/2563 12,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 10/09/2563 41,088.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 01/09/2563 12,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสง 2 แถบ ขนาด 35x70 ซม. จำนวน 100 อัน 31/08/2563 58,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 10 รีม 01/09/2563 1,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX รุ่น Docuprint P355 d จำนวน 1 กล่อง 01/09/2563 4,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงาน - เขาแหลม ระหว่าง กม.83+348 - กม.87+810 (เป็นช่วงๆ) 14/08/2563 496,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,327 รายการ