f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2641 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6873-16-8 12/12/2561 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2642 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6872-16-7 12/12/2561 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2643 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6871-16-6 12/12/2561 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2644 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4421-16-8 12/12/2561 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2645 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4420-16-7 12/12/2561 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2646 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6890-16-9 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2647 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6889-16-5 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2648 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6888-16-4 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2649 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4433-16-1 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2650 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4432-16-0 12/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2651 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6887-16-3 07/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2652 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6886-16-2 07/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2653 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4431-16-0 07/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2654 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4430-16-9 07/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2655 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/12/2561 6,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,641 ถึง 2,655 จาก 2,726 รายการ