f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2656 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 28/11/2561 6,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2657 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/11/2561 5,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2658 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 26/11/2561 63,078.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2659 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 06/12/2561 222,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2660 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 317 ตอน พังงอน - เขาแหลม ที่ กม.66+000 กรณีรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 81 6898 ระยอง พ่วงหมายเลขทะเบียน 81 9179 ระยอง ชนชำรุดเสียหาย 07/12/2561 3,082.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2661 แขวงทางหลวงจันทบุรี จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่บริเวณ กม.341+068 ร่องกลางด้านซ้ายทาง กรณีรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 3875 ตราด ชนชำรุดเสียหาย 04/12/2561 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2662 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6885-16-1 06/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2663 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6884-16-0 06/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2664 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-6883-16-0 06/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2665 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4429-16-5 06/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2666 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 04-4428-16-4 06/12/2561 912.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2667 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ 28/11/2561 13,805.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2668 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-6850-05-9 06/12/2561 6,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2669 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 28/11/2561 29,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2670 แขวงทางหลวงจันทบุรี ซื้อบาร์ริเออร์พลาสติกสีส้มชนิดบรรจุน้ำ ขนาด ๕๐ x ๑๐๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๒๕ อัน 28/11/2561 98,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,656 ถึง 2,670 จาก 2,726 รายการ