f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
196 24/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
197 24/02/2566 หมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฏ แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
198 23/02/2566 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงาน
199 22/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
200 21/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางหลวง ในพื้นที่ย่านชุมชน 1 โครงการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
201 17/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้ดำเนินการโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแบบพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
202 17/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
203 15/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง โดยร่วมพัฒนาฯพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจันทบุรี
204 15/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
205 14/02/2566 หมวดทางหลวงพลับพลา ร่วมดำเนินงานพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองดาวเรือง โดยร่วมพัฒนาฯพร้อมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจันทบุรี
206 10/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
207 08/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
208 03/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
209 02/02/2566 หมวดทางหลวงหนองตาคง ได้ดำเนินการแจกหนังสือ แจ้งให้รื้อย้ายสิ่งก่อสร้างในเขตทางหลวง และประชาสัมพันธ์โครงการฯ
210 01/02/2566 แขวงทางหลวงจันทบุรี ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย