f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
196 05/02/2563 “การทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
197 05/02/2563 ตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
198 20/01/2563 ตรวจราชการ เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
199 20/01/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - สระแก้ว
200 20/01/2563 ประเด็น “การทำไม้ออกจากเขตทางหลวง” โครงการทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี – สระแก้ว
201 06/01/2563 การทำไม้ออกจากเขตทางหลวง
202 26/12/2562 การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
203 26/12/2562 ปิดจุดกลับรถ 27 ธ.ค. 63 ถึง 2 ม.ค.63
204 25/12/2562 การเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวง
205 24/12/2562
no image
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ปี 2540
206 13/12/2562 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
207 12/12/2562 ยกเว้นค่าทำเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์
208 02/12/2562 ”ใส่ใจกำลัง3-เดินทางอุ่นใจ-ปลอดภัยตลอดปีใหม่” *คมนาคมคิกออฟเปิดแคมเปญส่งคนกลับบ้าน *ขนส่งสาธารณะ-ด่วน-มอเตอร์เวย์”ห้ามตาย”
209 27/11/2562 " กรมทางหลวง พร้อมจ่ายค่าเวนคืน"
210 21/11/2562 เปิดแบบสะพานมิตรภาพไทย-ลาว6”อุบล-สาละวัน”